FAQ om Studiepraktik-samarbejdet

Alle offentlige, videregående uddannelsesinstitutioner er velkomne til at blive en del af Studiepraktik.

Herunder kan du læse nærmere om rammerne og betingelserne for at være med i Studiepraktik-samarbejdet.

Kontakt sekretariatet på info@studiepraktik.dk 

Studiepraktik afholdes altid i uge 43 i dagene onsdag-fredag.

Rammerne gælder for alle institutioner - det er altså ikke muligt at afholde en rent virtuelt praktik eller 1-dags praktik.

Hybrid praktikprogram
 • Varighed: 2-3 dage
 • Timetal: Fastsættes lokalt

Den fælles koordinering af Studiepraktik finansieres af de videregående uddannelsesinstitutioner, der deltager i samarbejdet. Betalingen dækker sekretariatsudgifter (primært arbejdstimer), IT-udgifter (support og Cloud-løsning) m.m.

Fællesudgiften for Studiepraktik gøres op en gang årligt - efter årets Studiepraktik er afholdt. Regningen sendes ud til de videregående uddannelsesinstitutioner primo december.

Betalingsmodel for Studiepraktik-samarbejdet

Når regningen skal fordeles blandt de videregående uddannelser, sker dette med en 60/40-fordeling ud fra to variabler:

 • Antal studiepraktikanter, som uddannelsesinstitutionen har modtaget.
  • Opgøres ved den sidste tilmeldingsfrist; eventuelle afbud eller ekstra tilmeldinger herefter medtages ikke i beregningen.
 • Antal KOT-uddannelser, som uddannelsesinstitutionen har udbudt Studiepraktik på
  • Opgøres ved tilmeldingsfristen for praktiktilbud; eventuelle aflysninger herefter fratrækkes ikke, men yderligere praktiktilbud tilføjes til opgørelsen.
  • Beregnes pr. praktikforløb, så hvis institutionen har flere forløb med samme KOT-uddannelse tælles disse flere gange (fx pga. flere geografiske lokationer eller flere runder af samme praktikforløb).

Regningen vil altså variere bl.a. ud fra antal arbejdstimer i sekretariatet, hvor mange videregående uddannelser, der deltager og dermed deler regningen.

Hvis en ny institution gerne vil med i Studiepraktik, er der pt. et fastpris-opstartsgebyr på 15.000 til finansiering af den nye hjemmeside, som de "gamle" deltagende institutioner har bidraget til økonomisk. Kontakt sekretariatet for nærmere aftale.

Priseksempel (med udgangspunkt i Studiepraktik 2022)

Samlet fællesudgift: 696.100

 • Antal studiepraktikanter: 9.513 (60% af fællesudgiften = 43,90 kr. pr. studiepraktikant)
 • Antal udbudte KOT-uddannelser: 576 (40% af fællesudgiften = 483 kr. pr. KOT-uddannelse)
 • LILLE INSTITUTION: 31 praktikanter fordelt på 8 KOT-uddannelser = 5.228 kr.
 • MELLEM INSTITUTION: 369 praktikanter fordelt på 24 KOT-uddannelser = 27.802 kr.
 • STOR INSTITUTION: 1436 praktikanter fordelt på 70 KOT-uddannelser = 96.885 kr.

For 2023 er der budgetteret med en samlet fællesudgift på 766.000.

Frist for bindende tilmelding

Sidste tilmeldingsfrist for videregående uddannelser er i juni 2023.

Aflysninger herefter faktureres stadig; med den nye betalingsmodel faktureres pr. KOT-uddannelse og antal praktikanter, så ved aflysning betales derfor kun for KOT-uddannelse(r).

Læs desuden nærmere om Studiepraktiks økonomi og principper for betaling i vedtægterne, pkt. 5.

Den ramme, som de videregående uddannelser skal udfylde for at deltage i Studiepraktik, består primært af:

 • Oprette praktiktilbud på hjemmesiden, Studiepraktik.nu. Herunder:
  • Praktisk information som tid, sted og antal praktikpladser.
  • Beskrivelse af uddannelsen og det udbudte praktiktilbud
 • En hovedadministrator på institutionen, som koordinerer Studiepraktik lokalt samt er kontaktpunkt for sekretariatet
  • x antal fremmøderegistratorer (typisk undervisere), som registrerer praktikanternes fremmøde på dagene. 
 • Planlægning og udførelse af Studiepraktik 2-3 dage i uge 43

Se også vedtagne aftaler vedrørende Studiepraktik i vedtægterne

Som del af Studiepraktik-samarbejdet får de videregående uddannelsesinstitutioner blandt andet følgende sekretariatsydelser:

Kommunikation til studiepraktikanter
 • Beskrivelse af relevant information og ansøgningsprocedurer på Studiepraktik.nu
 • Sekretariatet som kontaktpunkt for studiepraktikanterne - herunder at bede studiepraktikanterne kontakte institutionerne direkte, hvis spørgsmål kun kan besvares lokalt
Hjemmeside til information og ansøgningsmodul (Studiepraktik.dk)
 • System til håndtering af praktiktilbud og -beskrivelser inkl. ekstra tilbud som overnatning, transport og After Study-aktiviteter
 • Ansøgningsmodul til håndtering af studiepraktikanternes ansøgninger og fordeling af praktikpladser
 • Studiepraktikanters evaluering (både lokal evaluering af egne praktiktilbud samt landsdækkende rapport)
 • Mulighed for at trække lister over studiepraktikanter, kontakte studiepraktikanter samt trække statistik efter endt Studiepraktik
Fælles markedsføring
 • Plakater og postkort, der distribueres landsdækkende
 • Annoncering på sociale medier

Hvis en institution med videregående uddannelser gerne vil udbyde Studiepraktik eller gerne vil vide mere om samarbejdet, så hører vi meget gerne fra jer. 

For nye institutioner, der ikke har været med til at finansiere den nye hjemmeside fra 2023, skal der typisk betales et engangsbeløb for at komme med ombord i den nye løsning.  

Kontakt endelig sekretariatet på info@studiepraktik.dk

I Studiepraktiks årsrapport 2022 (pdf) kan du finde årets nøgletal - både om de deltagende institutioner, hvad der kendetegner studiepraktikanterne og deres evaluering af praktikforløbet.