FAQ om Studiepraktik-samarbejdet

Alle offentlige, videregående uddannelsesinstitutioner er velkomne til at blive en del af Studiepraktik.

Herunder kan du læse nærmere om rammerne og betingelserne for at være med i Studiepraktik-samarbejdet.

Kontakt sekretariatet på info@studiepraktik.dk 

Studiepraktik afholdes altid i uge 43 i dagene onsdag-søndag.

Rammerne gælder for alle institutioner - det er altså ikke muligt at afholde en rent virtuelt praktik eller 1-dags praktik.

Hybrid praktikprogram
 • Varighed: 2-3 dage
 • Timetal: Fastsættes lokalt

Den fælles koordinering af Studiepraktik finansieres af de videregående uddannelsesinstitutioner, der deltager i samarbejdet. Betalingen dækker sekretariatsudgifter (primært arbejdstimer), IT-udgifter (support og Cloud-løsning) m.m.

Fællesudgiften for Studiepraktik gøres op en gang årligt - efter at årets Studiepraktik har været afholdt. Og regningen sendes ud til de videregående uddannelsesinstitutioner primo december.

Betalingsmodel for Studiepraktik-samarbejdet

Når regningen skal fordeles blandt de videregående uddannelser, sker dette med en 60/40-fordeling ud fra to variabler:

 • Antal studiepraktikanter, som uddannelsesinstitutionen har modtaget.
  • Opgøres ved den sidste tilmeldingsfrist; eventuelle afbud eller ekstra tilmeldinger herefter medtages ikke i beregningen.
 • Antal KOT-uddannelser, som uddannelsesinstitutionen har udbudt Studiepraktik på
  • Opgøres ved tilmeldingsfristen for praktiktilbud; eventuelle aflysninger herefter fratrækkes ikke, men yderligere praktiktilbud tilføjes til opgørelsen.
  • Beregnes pr. praktikforløb, så hvis institutionen har flere forløb med samme KOT-uddannelse tælles disse flere gange (fx pga. flere geografiske lokationer eller flere runder af samme praktikforløb).

Regningen vil altså variere bl.a. ud fra antal arbejdstimer i sekretariatet, hvor mange videregående uddannelser, der deltager og dermed deler regningen.

Priseksempel (med udgangspunkt i Studiepraktik 2022)

Samlet fællesudgift: 696.100

 • Antal studiepraktikanter: 9.513 (60% af fællesudgiften = 43,90 kr. pr. studiepraktikant)
 • Antal udbudte KOT-uddannelser: 576 (40% af fællesudgiften = 483 kr. pr. KOT-uddannelse)
 • LILLE INSTITUTION: 31 praktikanter fordelt på 8 KOT-uddannelser = 5.228 kr.
 • MELLEM INSTITUTION: 369 praktikanter fordelt på 24 KOT-uddannelser = 27.802 kr.
 • STOR INSTITUTION: 1436 praktikanter fordelt på 70 KOT-uddannelser = 96.885 kr.

For 2023 er der budgetteret med en samlet fællesudgift på 766.000.

Frist for bindende tilmelding

Sidste tilmeldingsfrist for videregående uddannelser er i juni 2023.

Aflysninger herefter faktureres stadig; med den nye betalingsmodel faktureres pr. KOT-uddannelse og antal praktikanter, så ved aflysning betales derfor kun for KOT-uddannelse(r).

Læs desuden nærmere om Studiepraktiks økonomi og principper for betaling i vedtægterne, pkt. 5.

Den ramme, som de videregående uddannelser skal udfylde for at deltage i Studiepraktik, består primært af:

 • Oprette praktiktilbud på hjemmesiden, Studiepraktik.nu. Herunder:
  • Praktisk information som tid, sted og antal praktikpladser.
  • Beskrivelse af uddannelsen og det udbudte praktiktilbud
 • En hovedadministrator på institutionen, som koordinerer Studiepraktik lokalt samt er kontaktpunkt for sekretariatet
  • x antal fremmøderegistratorer (typisk undervisere), som registrerer praktikanternes fremmøde på dagene. 
 • Planlægning og udførelse af Studiepraktik 2-3 dage i uge 43

Se også vedtagne aftaler vedrørende Studiepraktik i vedtægterne

Som del af Studiepraktik-samarbejdet får de videregående uddannelsesinstitutioner blandt andet følgende sekretariatsydelser:

Kommunikation til studiepraktikanter
 • Beskrivelse af relevant information og ansøgningsprocedurer på Studiepraktik.nu
 • Sekretariatet som kontaktpunkt for studiepraktikanterne - herunder at bede studiepraktikanterne kontakte institutionerne direkte, hvis spørgsmål kun kan besvares lokalt
Hjemmeside til information og ansøgningsmodul (Studiepraktik.nu)
 • System til håndtering af praktiktilbud og -beskrivelser inkl. ekstra tilbud som overnatning, transport og After Study-aktiviteter
 • Ansøgningsmodul til håndtering af studiepraktikanternes ansøgninger og fordeling af praktikpladser
 • Studiepraktikanters evaluering (både lokal evaluering af egne praktiktilbud samt landsdækkende rapport)
 • Mulighed for at trække lister over studiepraktikanter, kontakte studiepraktikanter samt trække statistik efter endt Studiepraktik
Fælles markedsføring
 • Plakater og postkort, der distribueres landsdækkende
 • Annoncering på sociale medier

Hvis I gerne vil udbyde Studiepraktik eller gerne vil vide mere om samarbejdet, så kontakt sekretariatet på info@studiepraktik.nu

I Studiepraktiks årsrapport 2022 (pdf) kan du finde årets nøgletal - både om de deltagende institutioner, hvad der kendetegner studiepraktikanterne og deres evaluering af praktikforløbet.