FAQ om Studiepraktik-samarbejdet

Alle offentlige, videregående uddannelsesinstitutioner er velkomne til at blive en del af Studiepraktik.

Herunder kan du læse nærmere om rammerne og betingelserne for at være med i Studiepraktik-samarbejdet.

Studiepraktik afholdes altid i uge 43 i dagene onsdag-søndag.

Rammerne gælder for alle institutioner - det er altså ikke muligt at afholde ren virtuelt praktik eller 1-dags praktik.

Hybrid praktikprogram
 • Varighed: 2-3 dage
 • Timetal: Fastsættes lokalt

Den fælles koordinering af Studiepraktik finansieres af de videregående uddannelsesinstitutioner, der deltager i samarbejdet. Betalingen dækker sekretariatsudgifter (primært arbejdstimer), IT-udgifter (support og Cloud-løsning) m.m.

Fællesudgiften for Studiepraktik gøres op en gang årligt - efter at årets Studiepraktik har været afholdt -, og regningen sendes ud til de videregående uddannelsesinstitutioner primo december.

Betalingsmodel for Studiepraktik-samarbejdet

Når regningen skal fordeles blandt de videregående uddannelser, sker dette med en 60/40-fordeling ud fra to variabler:

 • Antal studiepraktikanter, som uddannelsesinstitutionen har modtaget.
  • Opgøres ved den sidste tilmeldingsfrist; eventuelle afbud eller ekstra tilmeldinger herefter medtages ikke i beregningen.
 • Antal KOT-uddannelser, som uddannelsesinstitutionen har udbudt Studiepraktik på
  • Opgøres ved tilmeldingsfristen for praktiktilbud; eventuelle aflysninger herefter fratrækkes ikke, men yderligere praktiktilbud tilføjes til opgørelsen.
  • Beregnes pr. praktikforløb, så hvis institutionen har flere forløb med samme KOT-uddannelse tælles disse flere gange (fx pga. flere geografiske lokationer eller flere runder af samme praktikforløb).

Regningen vil altså variere bl.a. ud fra antal arbejdstimer i sekretariatet, hvor mange videregående uddannelser, der deltager og dermed deler regningen.

Priseksempel (med udgangspunkt i Studiepraktik 2021)

Samlet fællesudgift: 510.540

Antal studiepraktikanter: 9.315 (60% af fællesudgiften = 32,90 kr. pr. studiepraktikant)

Antal udbudte KOT-uddannelser: 586 (40% af fællesudgiften = 348,50 kr. pr. KOT-uddannelse)

LILLE INSTITUTION: 55 praktikanter fordelt på 8 KOT-uddannelser = 4.597 kr.

MELLEM INSTITUTION: 629 praktikanter fordelt på 49 KOT-uddannelser = 39.833 kr.

STOR INSTITUTION: 2.196 praktikanter fordelt på 88 KOT-uddannelser = 101.995 kr.

Frist for bindende tilmelding

Sidste tilmeldingsfrist for videregående uddannelser er 25. juni 2021.

Aflysninger herefter faktureres stadig; med den nye betalingsmodel faktureres pr. KOT-uddannelse og antal praktikanter, så ved aflysning betales derfor kun for KOT-uddannelse(r).

Læs desuden nærmere om Studiepraktiks økonomi og principper for betaling i vedtægterne, pkt. 5.

Den ramme, som de videregående uddannelser skal udfylde for at deltage i Studiepraktik, består primært af:

 • Oprette praktiktilbud på hjemmesiden, Studiepraktik.nu. Herunder:
  • Praktisk information som tid, sted og antal praktikpladser.
  • Beskrivelse af uddannelsen og det udbudte praktiktilbud
 • En hovedadministrator på institutionen, som koordinerer Studiepraktik lokalt samt er kontaktpunkt for sekretariatet
  • x antal fremmøderegistratorer (typisk undervisere), som registrerer praktikanternes fremmøde på dagene. 
 • Planlægning og udførelse af Studiepraktik 2-3 dage i uge 43

Se også vedtagne aftaler vedrørende Studiepraktik i vedtægterne

Som del af Studiepraktik-samarbejdet får de videregående uddannelsesinstitutioner blandt andet følgende sekretariatsydelser:

Kommunikation til studiepraktikanter
 • Beskrivelse af relevant information og ansøgningsprocedurer på Studiepraktik.nu
 • Sekretariatet som kontaktpunkt for studiepraktikanterne (i 2018 besvarede sekretariatet omkring 800 henvendelser fra studiepraktikanter)
Hjemmeside til information og ansøgningsmodul (Studiepraktik.nu)
 • System til håndtering af praktiktilbud og -beskrivelser inkl. ekstra tilbud som overnatning, transport og After Study-aktiviteter
 • Ansøgningsmodul til håndtering af studiepraktikanternes ansøgninger og fordeling af praktikpladser
 • Studiepraktikanters evaluering (både lokal evaluering af egne praktiktilbud samt landsdækkende rapport)
 • Mulighed for at trække lister over studiepraktikanter, kontakte studiepraktikanter samt trække statistik efter endt Studiepraktik
Fælles markedsføring
 • Plakater og postkort, der distribueres landsdækkende
 • Annoncering på sociale medier

Hvis I gerne vil udbyde Studiepraktik eller gerne vil vide mere om samarbejdet, så kontakt sekretariatet på info@studiepraktik.nu

I Studiepraktiks årsrapport 2021 kan du finde årets nøgletal - både om de deltagende institutioner, hvad der kendetegner studiepraktikanterne og deres evaluering af praktikforløbet.