Vigtige datoer for Studiepraktik 2022

Her kan du se tidsplanen for Studiepraktik og få et overblik over vigtige deadlines for de forskellige aktører - de videregående uddannelser, ungdomsuddannelser, Studievalg og sekretariatet.

Tidsplanen kan både fungere som et værktøj for at holde styr på egne deadlines, men den kan forhåbentligt også skabe et overblik og forståelse af, hvordan og hvornår forskellige aktører spiller en rolle i Studiepraktik.

Tidsplan pr. 3. maj 2022. Ret til ændringer forbeholdes.

Dato/Deadline Hvad Ansvarlig
Primo maj Alle administratorer fra både ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og Studievalg modtager opstartsmail, bl.a. med information om brugeradgang på Studiepraktik.nu Sekretariatet
24. juni Sidste frist for tilmelding af videregående uddannelser på studiepraktik.nu. Obs: Denne frist er også bindende tilmelding ift. betaling; praktiktilbud, der aflyses herefter, faktureres stadig. Videregående uddannelser
Juli Forlænget svartid pga. sommerferie Sekretariatet
August/September Markedsføring af Studiepraktik på ungdomsuddannelser, højskoler og kaserner. Sekretariatet og Studievalg
August/September Studievalg informerer om Studiepraktik på skolerne Studievalg
5. september Sidste frist for at indtaste praktikbeskrivelser på studiepraktik.nu. Det er også en god ide at oprette evt. tilbud om after study-aktiviteter inden denne dato. Videregående uddannelser
8.-15. september Ansøgningsperiode Studiepraktikanter
16.-22. september Indsigelse: Ungdomsuddannelserne kan afvise de elever, de ikke ønsker skal deltage i Studiepraktik. Ungdomsuddannelser
16.-22. september Manuel udvælgelse af praktikanter: De praktiktilbud, som har angivet at de selv ønsker at udvælge deres praktikanter, foretager udvælgelse på baggrund af de kriterier som de har angivet i praktikbeskrivelsen. Herefter fordeles øvrige pladser ved lodtrækning. Videregående uddannelser
16.-22. september Se på antallet af ansøgere vs. pladser og juster evt. hvis det er muligt Videregående uddannelser
23. september Fordeling af praktikpladser v. lodtrækning Automatisk, it-system
23. september Udsende besked til alle studiepraktikanter om, at praktikpladserne er fordelt. Sekretariatet
23.-28. september Bekræftelse af Studiepraktikplads. De, som havde ansøgt rettidigt, men som ikke fik en plads i lodtrækningen, står automatisk på venteliste og kan i denne periode justere hvilke praktikforløb, de ønsker at stå på venteliste til. Studiepraktikanter
29. september Lodtrækning blandt de, der står på venteliste. Ventelistepladser skal ikke bekræftes. Sekretariatet
30. september Se på antallet af ledige pladser og vurdér, om I ønsker at udbyde evt. ledige pladser. Videregående uddannelser
30. september - 13. oktober Fordeling af ledige pladser efter først-til-mølle. Der bliver åbnet fredag 30. september kl. 18. De enkelte uddannelser beslutter selv, om I ønsker at optage praktikanter på evt. ledige pladser. Der lukkes automatisk torsdag 13. oktober, men I kan selv lukke for optaget tidligere, hvis I ønsker det. Studiepraktikanter og Videregående uddannelser
1. oktober Evaluering af Studiepraktik 2022: Evalueringsskemaet med de fælles spørgsmål til studiepraktikanterne kan ses på studiepraktik.nu. De enkelte institutioner kan selv tilføje evt. yderligere spørgsmål. Videregående uddannelser
4. oktober Frist for upload af programmer. Dagen efter sendes besked til praktikanterne om, at programmet er tilgængeligt. Videregående uddannelser
Uge 42 Efterårsferie (sekretariatet kan træffes, men der kan være længere svartid, da der er sporadisk bemanding). Sekretariatet
26.-28. oktober Studiepraktik Videregående uddannelser og studiepraktikanter
28. oktober - 4. november Studiepraktikanter evaluerer deres praktikforløb på studiepraktik.nu. VU: Husk at afsætte tid til dette i praktikprogrammet. Videregående uddannelser og sekretariatet
28. oktober - 4. november De videregående uddannelser indtaster elevernes fremmøde. Ungdomsuddannelserne og Studiepraktikanter kan se elevernes fremmøde i systemet så snart, det er indtastet. Videregående uddannelser