Kontakt

Sekretariatet for Studiepraktik kan kontaktes på info@studiepraktik.dk

Sekretariatet for Studiepraktik

Mød de 3 medarbejdere i sekretariatet her.

Louise Jensen

Louise Ditte Jensen

AC-fuldmægtig hos Syddansk Universitet

Mail: info@studiepraktik.dk 

Telefon: 6550 4868

Pernille Dieckmann

Pernille Eleonora Yde Dieckmann

Projektleder for brobygning hos Erhvervsakademi Aarhus

Mail: info@studiepraktik.dk 

Telefon: 7228 6497

no-image

Morten Dines Kjær Revsbeck

Studie- og karrierevejleder hos Studievalg Danmark, Center Østjylland

Mail: info@studiepraktik.dk 

Telefon: 3333 2038

Sekretariatsleder

Posten som sekretariatsleder varetages af kommunikationschefen på Erhvervsakademi Aarhus.

Denne stilling er imidlertid vakant frem til primo 2024.

I mellemtiden kan interim sekretariatsleder Anette Bache fra Erhvervsakademi Aarhus kontaktes gennem sekretariatet på mail info@studiepraktik.dk